Bānīša svētki

03.06.2017. pl. 11

Informācijai par pasākumu sekot līdzi Igurdam Baņķim Draugiem.lv un Facebook.com.

11.06.2016.

06.06.2015.

1100 Atklāšana

  • Valdemārpils mūzikas skolas audzēkņu koncerts
  • Tiņģeres amatierteātra izrāde “Kredīts”
  • Tiņģeres līnijdejotāju priekšnesumi
  • Tējnīcas atklāšana
  • Amatnieku tirdziņš
  • Kūku degustācija un izsole
  • Umurkumurs
  • Vizināšanās ar Ārlavas bānīti
  • 1700 Kūku konkursa uzvarētāju un aktīvāko ģimeņu apbalvošana

07.06.2014.

29.05.2013.

Notika pirmie Ārlavas bānīša atklašanas svētki!

Šās vasaras garumā tie būs  vairāki. Par laikiem – ziņosim. 

Bānīša svētki lauku saimniecībā „Kauliņi” kļūs par bānīša ducināšanas priekiem, amatnieku suvenīru un lauku labumu tirdziņu, ugunskura kurināšanas vietu un dabas iepazīšanas priekiem.

Tās būs tās reizes, kad bānītis izkustēsies, vadājot visus interesentus pa 900 metru garo sliežu klāju. Katrs brauciens ilgts 30 minūtes, ko pavada Igurda stāstījums par Ārlavām, bānīti un daudzām citām saistošām tēmām.