Ārlavas Labirints

Labirints – universāla arhetipiska shēma, kā sens simbols saistās ar veseluma ideju.

Labirints – dzīves ceļa metafora, šajā ceļā ir daudz negaidītu pagriezienu un šķēršļu.

Labirints  apvieno apļa un spirāles tēlus – līkločots, bet jēgpilns un mērķtiecīgs ceļš. Simbolizē ceļu uz savu iekšējo centru – nonākot labirinta centrā, notiek integrācija  un savienošanās ar sevi pašu – un atgriešanās atpakaļ pasaulē. Tieši tādēļ labirints ir cilvēka garīgās transformācijas instruments. Saskaņā ar M.Eliade, labirinta galvenā funkcija – sargāt centru un ar to var skaidrot labirintu kā iesvētīšanas (iniciācijas) vietu rituālā nozīme daudzās mistērijās.

Izstaigā Labirintu un iepazīsti Labirinta centru pie mums!