Rekvizīti

SIA “WEB GURU”  bez PVN mikrouzņēmums
Reģistrācijas kods 40103367390
Juridiskā adrese Olaines novads Stūnīši 411, lv 2167
Bankas konts LV89HABA0551030045814 – Swedbanka
LV71UNLA0050021707591 – SEB
Tālrunis +371 29430282