Akmens krāvums OLA

Igurds Baņķis veido akmens krāvumu OLA

Igurda Baņķa akmens krāvuma OLA pamatakmens kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm ielikšanā Ārlavā pie Ārlavas bānīša lauku sētā „Kauliņi” notika 19.03.2016.
Vairāk par projektu stāsta pats Igurds Baņķis, kurš līdzās daudziem citiem apbalvojumiem saņēmis arī Kurzemes Lielo Jēkabu:”Es, Igurds Baņķis un mana dzimta, jau 400 gadus dzīvojuši Kurzemē -Puzē, Mazirbē, Dundagā, Ārlavā. Esam nodarbojušies ar zemniecību un amatniecību. Tas liecina, ka senčiem ir bijušas patiesas garīgās vērtības, kuras ir varējušas pastāvēt un izdzīvot līdz mūsdienām. Kopš 1997. gada esmu Latvijas Amatniecības kameras mēbeļu galdnieks, kokgriezēju meistars. Meistardarbnīcā nodarbojos ar amata apmācību un nodošanu jaunajai paaudzei. Jūtu, ka trūkst atbalsta no sabiedrības un valdības, lai šis ieguldītais darbs turpinātos tālāk arī nākotnē. Šiem jauniešiem nav iespēju pierādīt savu meistarību un tālāko virzību sabiedrībā, jo daudziem šīs vērtības ir, vai nu pazudušas vai arī ir svešas.Tāpēc ikvienam vajadzētu pārskatīt savas vērtības, būt pārliecinātam par tām. Es kā amatnieks uzskatu, ka amatniecība Latvijā ir zaudējusi savu patieso redzējumu, ticību savām spējām. Tāpēc vajadzētu atrast pieeju, kā atgriezties atpakaļ pie dabas un visuma vērtībām. Viss taču ir dabā – māksla, izgudrojumi, cilvēku attiecības. Tikai šķietami viss ir kārtībā. Amatniecība varētu būt stūrakmens ekonomikai. Amatniecība ir mūža izglītība, kvalitatīvs darbs, jaunu virzienu atrašanas spēja, izaugsme. Franču dizaineri ir teikuši: “Ja pazaudēsim amatniecību, tad zaudēsim dvēseli!”. Pasaulē viss strauji mainās. Tā vairāk nekad nebūs, kā bija agrāk. Arī mums ir jāmainās. Tāpēc ir pēdējais laiks darboties, lai amatniecība atdzimtu un nākotnē nerastos situācijas, ka to varētu apiet, neņemt vērā. Visdabiskākā domāšana ir visunikālākā.Amatniekiem ir teiciens: LAI TOP!Ārlava ir enerģētiska svētvieta, izglītotu dižgaru dzīvesvieta. Ārlava tulkojumā nozīmē auglīga zeme, tāpēc šeit būtu piemērota vieta, mikro kosmosa līmenī, ar simboliku ola, celt akmens krāvumu. Pērkons + Saule + Mēness, kā Dieva, Laimas un Māras kopijas kosmosā. Visuma ola jeb visuma dvēsele – kosmiskā telpa. Kosmiskie pirmveidoli – sēkla jeb dēkla. Laime savā relatīvajā aspektā ir dēkla un ietver sevī kosmiskos pirmsākumus. Dēkla ir pagātne, tagadne un nākotne, pastāvošu lietu formas cēlonis jeb avots. Šis krāvums nebūs ne piemineklis, ne piemiņas vieta, ne pielūgsmes vieta, bet gan atvēlēta telpa meditācijai.Ar cerību! Cerība ir zināmā mērā nākotnes ticība (respektīvi, ticība nākotnē gaidāmām lietām un parādībām). Otrām kārtām, cerība savā būtībā ir arī vēlēšanās. Nesot, ceļot un kraujot, diskutēsim, meklēsim atbildes uz jautājumiem, izglītosimies, atpūtas brīžos muzicēsim, dzejosim, būsim patiesi pret sevi un citiem. Izdarīsim secinājumus un virzību. Mēģināsim saprast, kas ir izglītība mūsdienās un nākotnē. Tas nebūs vienas dienas pasākums, bet gan daudzu gadu garumā veicams darbs.”