Godinājumi

Citu mudināta un pieteikta lauku sēta piedalījusies vairākos konkursos, iegūstot godalgotas vietas, tencinājumus un atzinības.

 1993. Atzinības raksts „Sakoptā lauku sēta”.
 2001. Saņemts konkursa “Gudrību centrs lauku sētā” tencinājums.
 2001. Latvijas Zemnieku savienības, Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centra konkursā “Sakoptā lauku sēta” saimniecība “Kauliņi” ieguva pirmo vietu.
 2005., 2006. Sakoptākā sēta Valdemārpils lauku teritorijā.
 2007. Lielais Tencinājums par mācekļu radošu ievadīšanu galdnieka amatā. Aivara Berķa, Ērika Hānberga, Imanta Ziedoņa grāmatā “Lauku sēta ir gudra” ievietots “Kauliņu” sētas apraksts un piedzīvojumi tajā.
A.Berķa, D.Bruņinieces, Ē.Hānberga grāmatā, “100 lauku sētas Latvijā” “Kauliņu” sēta minēta kā viena no Talsu rajona koptajām sētām