Meistars un Zeļļi

Amats – zelta pamats

“Īstam meistaram koks atdos savu dvēseli!”

Meistars – amatapmācības un pārbaudes programmā saņemts Meistara diplomu.

  • Meistara diploms ir starptautisks.
  • Meistars pilnībā pārzina savu meistarību, kurā viņš strādā.

Zellis - izturēta Zeļļa pārbaude un saņemts Zeļļa diplomu.

  • Zellis ir patstāvīgs darba darītājs. Zellis nav strādnieks.
  • Zeļļa diploms ir starptautisks diploms.

Māceklis. Amata māceklis apgūst amatu, iestājoties amatniecības uzņēmumā vai mācību iestādē un noslēdzot apmācības līgumu.

Par mācekli var kļūt no 16 gadu vecuma.

Kļūsti par mācekli!

Lai pieteiktos par mācekli, jāsazinās ar Igurdu.

Mācekļiem iespējamas arī nakšņošanas iespējas ar ērtībām Meistardarbnīcas internātā. Pie Igurda arodu apgūst jaunieši no visas Latvijas.

Mācekļi dara aroda un dažādus praktiskus darbus, piedalās talkās un iemācās dzīvot patstāvīgi Skolotāja uzraudzībā. Vecāki droši uztic savus bērnus Igurdam.

Dažāda vecuma interesentiem ir pieejami kursi zīmēšanā un veidošanā (pieejami dažādi mācību materiāli).

Latvijas Amatniecības kamera

Galerija

Zeļļu darbi