Dzīves apraksts

Igurds Baņķis dzimis 1953. gada 16. aprīlī, dzīvo Talsu novada Ārlavas pagasta “Kauliņos”.

1971. absolvējis Valdemārpils vidusskolu.
1971. – 1973. dienests armijā.
1975. – 1978. studējis un absolvējis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolu mākslinieciskās kokapstrādes specialitātē.
1978. – 1984. p/s “Lubezere” būvgaldnieks, brigadieris.
1984. – 1989. Talsu MRS iecirkņa meistars.
1989. absolvē Ogres meža tehnikumu.
1989. sāk saimniekot Valdemārpils pagasta lauku mājās “Kauliņi” (1993. gadā saņem atzinības rakstu kā sakoptākā lauku sēta un zemnieku saimniecība).
1989. – 1997. Valdemārpils vidusskolas zīmēšanas un darbmācības skolotājs.
1993. Atzinības raksts „Sakoptā lauku sēta”.
1997. iegūst Latvijas Amatniecības kameras (LAK) meistara diplomus kā mēbeļu galdnieks un kokgriezējs.
1998. kļūst par LAK Talsu rajona nodaļas vadītāju (LAK 70. gadu Jubilejas diploms un piemiņas zīme).
1999. nodibina apmācības privātskolu “Zeļļi”, kurā ik gadu galdnieka amatu apgūst 20 – 60 jauniešu.
2001. saņemts konkursa “Gudrību centrs lauku sētā” tencinājumu.
Divus sasaukumus darbojas kā Valdemārpils domes deputāts, bezpartejisks.
2001. Latvijas Zemnieku savienības, Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centra konkursā “Sakoptā lauku sēta” saimniecība “Kauliņi” ieguva pirmo vietu.
2005. Sakoptākā sēta Valdemārpils lauku teritorijā.
2007. Lielais Tencinājums par mācekļu radošu ievadīšanu galdnieka amatā.
Aivara Berķa, Ērika Hānberga, Imanta Ziedoņa grāmatā “Lauku sēta ir gudra” ievietots “Kauliņu” sētas apraksts un piedzīvojumi tajā.
A.Berķa, D.Bruņinieces, Ē.Hānberga grāmatā, “100 lauku sētas Latvijā” “Kauliņu” sēta minēta kā viena no Talsu rajona koptajām sētām.
2007. uzaicināts uz prezidenta Valda Zatlera inaugurācijas ceremoniju.
2008. iegūst radio “STARP FM” galveno balvu konkursā-akcijā “Latvijas štelle”.
2010. Zelta griezuma” laureāts koktēlniecībā un pedagoģijā.
2011. „Ražots Kurzemē 2011” laureāts
2011. rada pirmo Bezzirga drošku.
2013. atklāj Latvijā pirmo privāto mazbānīti