Par Igurdu

Bānīša svētki 2017.
3. jūnijā no pl. 11

Seko līdzi Igurdam Baņķim
Draugiem.lv un Facebook.com

* Pasākuma laikā lielā zupas ēšana un veco mantu laimests.

* Spēlēs grupa “Zēmers”, var pieteikties uzstāties ar savu priekšnesumu.
* Līdzi ņemam labu omu un, ja vēlas – torti, kas piedalās balvu vinnestā.

* Var ierasties ar savu piknika grozu un izbaudīt sakoptāko lauku sētu!

* Ieeja par ziedojumiem (5eur) – iekļauts izbrauciens ar Bānīti!

Līdz 15 g. vecumam ierašanās par brīvu.

Igurds T.:29430282

Pasākumu afišas

Igurds Baņķis 04.2017. raidījumā “KaralisTE” – noskatīties

Valdemāra namā atrod 1938.g. kapsulu

 

Meistars, Skolotājs un harizmātiska Personība – tuvu un tālu ir izdaudzināts Igurds.

Igurds ir radoša personība un īsts nemiera gars – ne velti spējis izveidot Latvijā pirmo privāto mazbānīti, kā arī tādu interesantu spēkratu kā bezzirga drošku.

Ilggadējs Skolotājs.

I. Baņķa Valdemārpils privātfirmas „Igurds” vadītājs.

LAK meistardarbnīcas “ZEĻĻI” dibinātājs, kur norit jauniešu apmācība mēbeļu galdniecībā, būvgaldniecībā, kokgriešanā un koktēlniecībā.

LAK prezidiju loceklis, Talsu Amatnieku biedrības vadītājs. Būdams LAK valdes loceklis, Igurds ir palīdzējis atjaunot Talsu amatniecības biedrību un visās lietās stāv un krīt par amatnieku kopību.

Igurda meistardarbi rotā mājas, baznīcas, skolas Latvijā un ārvalstīs.

Viena no Latvijas godalgotajām sakoptajām sētām “Kauliņi” kļūst par lauku apceļotāju iemīļotu atpūtas vietu. Garāmbraucējiem, klientiem, skolniekiem, tūristiem, televīzijas darbiniekiem, žurnālistiem, mācītājiem, dzejniekiem patīk iegriezties pie saimnieka un aizrauties ar viņa entuziasmu, darba sparu un mīlestību.

Igurds ir Latvijas patriots!

Meistars un viņa Meistara skaitļi - Kristaps Baņķis